Skip to main content

Algemene

voorwaarden

Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn op al onze reserveringen en diensten de navolgende voorwaarden van toepassing. Op alle reserveringen zijn tevens de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. Definities:

 1. Dienst

Het door Mariafarm B&B verstrekken van logies en/of spijs en/of ter beschikking stellen van de groepsaccommodatie ruimtes, algemene huiskamer, blokhutten en buitenterrein, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten en alles in de ruimste zin des woords.

 

 1. Annulering
 • Bij annulering tot 48uur vóór de aankomstdatum worden geen kosten in rekening gebracht (mits geannuleerd vóór 12.00 uur).
 • Bij annulering daarna of indien de gast niet komt opdagen (no-show) wordt de totale reservering in rekening gebracht.

 

 1. Groepen

Vanaf 3 kamers valt een reservering onder een groepsreservering. Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het volgende:

 

 • bij een annulering meer dan twaalf maanden voor de aankomstdatum, 10% van de reservering.
 • bij een annulering meer dan zes maanden voor de aankomstdatum, 30% van de reservering.
 • bij annulering binnen vier tot zes maanden voor de aankomstdatum, 70% van de reservering.
 • bij annulering binnen twee tot vier maanden voor de aankomstdatum, 80% van de reservering.
 • bij annulering binnen twee maanden voor de aankomstdatum, 95% van de reservering.
 • bij annulering op de dag van de aankomstdatum, 100% van de reservering.
 1. Opties

Opties worden verleend met een van tevoren vastgestelde afloopdatum. Een optie die niet voor de afloopdatum door de gast wordt omgezet in een daadwerkelijke reservering, vervalt, zonder dat daartoe door Mariafarm B&B een opzegging vereist is.

 

 1. Aansprakelijkheid B&B

Mariafarm B&B is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in het verblijf zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft genomen. De klant vrijwaart het B&B-bedrijf tegen aanspraken van gasten terzake. Het hier bepaalde geldt niet voorzover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van Mariafarm B&B.

 

 1. Aansprakelijkheid gast

De gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor de B&B ontstaat als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

 

 1. Verplichtingen

Mariafarm B&B is gerechtigd om, zonder opzegtermijn, de overnachtingsovereenkomst met de gast te beëindigen indien een gast of degenen die de gast vergezellen, bij herhaling de huisregels overtreden dan wel zich op dusdanige wijze gedragen dat de orde, rust en exploitatie van de B&B daardoor kunnen worden verstoord. Mariafarm B&B kan te allen tijde een gast weigeren.

 

 1. Roken en drugsgebruik

Drugs is niet toegestaan op ons gehele terrein. Bij overtreding dient u de accommodatie per direct te verlaten.
Roken is niet toegestaan in het gehele pand en in de bokhutten. Dit kan op het terras bij de daarvoor bestemde asbakken. Bij overtreding volgt een boete van €100,-

 

 1. BTW en toeristenbelasting

9 % BTW is inbegrepen in de kamerprijs. De gast betaalt de toeristenbelasting per nacht per persoon. Toeristenbelasting en (eventueel) ontbijt zijn niet inbegrepen in de kamerprijs.

 

 1. Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan in het gehele pand, met uitzondering van de blokhutten.

Bij overtreding volgt een boete van €100,-